Akustik Raporda Uzman Desteği !

Akustik Raporda Uzman Desteği !

  • Kategori : Gündem
  • 04 Nisan 2021 Pazar
  • 12:55

Geçici işitme bozukluklarından iş hayatında verimsizliğe kadar insan vücudunda fizyolojik ve psikolojik birçok probleme neden olan gürültünün, binalarda yarattığı etki akustik rapor ile tespit edilerek belgelenir. 

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte tanıştığımız mimari akustik rapor; bir binanın mevcut akustik performansının kapsamlı simülasyonlar aracılığıyla tespit edilerek belgelendirilmesini ifade eder. 

Akustik Raporu Kimler Düzenleyebilir ? 

Bir mimar ya da mühendisin akustik rapor düzenleme yetkisine sahip olması mümkündür. D1 ve D2 akustik uzmanlığı sertifikası olarak ifade edilen bu yetkinin alınabilmesi için ilgili yönetmelikte belirlenen eğitim kurumlarında teorik eğitim ve değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanması gerekir. Aksi takdirde akustik rapor tüm detaylarıyla eksiksiz düzenlesene dahi bir geçerliliğe sahip olmayacaktır. 

Akustik Raporda Fiyatlar Nasıl Belirlenir ? 

Yapının mimarisi (reverberasyon süresinin, mekan içi gürültü düzeylerinin ve titreşimin kontrolü vb.) ve çevresel gürültü kaynakları, akustik raporu şekillendiren iki noktadır ve bu iki nokta tahmin edilebileceği gibi binaların tümünde değişkenlik gösterme eğilimindedir. Bu nedenden ötürü akustik proje fiyatları bir standardizasyondan uzaktır. 

İnşaat sektörünün birçok farklı alanında hizmet veren ve sahip olduğu tecrübeyi çok yönlü bakış açısıyla birleştirerek akustik rapor ve projede de kusursuz bir hizmet süreci deneyimlemenizi sağlayan Uzman Akustik bünyesindeki akustik uzmanları ile dilediğiniz an iletişime geçerek akustik rapor fiyatlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz ! 

Akustik Raporda Yasal Zorunluluk

İlgili yönetmelikte akustik rapor temin etmesi gereken yapılar;

  • Ruhsata tabi yapılardan altıncı fıkra haricindekiler için (a-Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ve b- A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar.)

ifadesinin dışında kalanlardır. Akustik rapor ile birlikte tanıştığımız kavramlardan olan akustik projede yasal zorunluluk çok daha belirgin olup, kapsam itibariyle bu belge rapora kıyasla çok daha geniştir.  

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.