Okullarda çevre eğitimi

Okullarda çevre eğitimi

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimleri kapsamında Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda eğitimler başladı

  • Kategori :
  • 01 Mayıs 2019 Çarşamba
  • 09:18

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimleri kapsamında Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda eğitimler başladı

ÖĞRENCİLER SERTİFİKALARINI ALDI

Milli Eğitim Müdürlüğümü koordinesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen "Eko Okullar" Projesinin 6. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ile Okul Öncesi, ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 500 öğrenciye ulaştı. Çevreci öğrenciler sertifikalarını da alarak çevreye daha duyarlı hale geldiler. Hedefimiz erken yaşlarda bütün öğrencilere bu bilinci kazandırmak olduğu ifade edildi.

ÇEVRESEL KONULARDA BİLİNÇLENDİRME

Konu hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.”

BÜTÜNSEL BİR OKUL FAALİYETİNİ KAPSAR

“Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar. Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.

ÇEVRE DUYARLILIK FARKINDALIĞI

Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.”  Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca  verilmektedir.”

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.