‘Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı’ uygulama rehberi yayımlandı

‘Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı’ uygulama rehberi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı kapsamında çiftçiye 3 milyon liraya kadar hibe desteği sağlanacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise programa dair uygulama rehberi yayımlandı. 

  • Kategori : Ekonomi
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba
  • 15:19

EN AZ 250 BİN, EN FAZL 3 MİLYON LİRA HİBE
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise söz konusu tebliğe bağlı uygulama rehberi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlandı. Uygulama rehberinde; 250 bin liradan, 3 milyon liraya kadar hibe desteği sağlanan programdan nasıl yararlanılacağına dair tüm bilgilere yer verildi.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların, uygulama rehberinin yayımlandığı tarih olan 7 Aralık 2020 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. Elektronik ortamda başvuru yapacak vatandaşlar için ise son başvuru tarihi 6 Mart 2021 saat 23.59 olarak belirtildi. 

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Ayrıca, başvuru yapacak vatandaşlar, başvuru formu, ekleri ve destekleyici belgeler olmak üzere üç ana bölüm halinde proje başvuru dosyası hazırlayacaklar. 

HANGİ PROJELER BAŞVURABİLİR?
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği) Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları, Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları
2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 
3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 
4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)
5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları
6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)
7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

PROJE LİMİTLERİ VE SAĞLANACAK HİBE TUTARI NE KADARDIR?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı; yeni yatırımlar için 3 milyon TL, tamamlama yatırımları için 2 milyon TL, kapasite yatırımları için 1.5 milyon TL, teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları için ise 1.5 milyon TL olacak. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenmekte. Hibeye esas Proje Tutarı 250 bin TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.


 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.