Öztürk’ten memurlara disiplin affı teklifi

Öztürk’ten memurlara disiplin affı teklifi

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Av. Halil Öztürk; TBMM Başkanlığı’na, Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının affedilmesine yönelik olarak bir Kanun Teklifi verdi.

  • Kategori : Gündem
  • 02 Ocak 2019 Çarşamba
  • 17:13

CİDDİ BİR BEKLENTİ

Öztürk’ün verdiği kanun teklifinde, “Kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar” hakkında sicil affı düzenlemesi yapılması istenirken, teklifte düzenlemenin 2005 ile 2018 arasında işlenen fiilleri kapsaması öngörüldü. Belirli aralıklara memurlar için disiplin ve sicil affı yapıldığına vurgu yapılan kanun teklifinde, 2006 yılından beri bu yönde bir adım atılmadığı, bu noktada kamu çalışanlarında ciddi bir beklenti oluştuğu da ifade edildi.

DEVLETLE SORUNU OLANLARA AF YOK

Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün verdiği teklifte, terör örgütleri ile irtibatı olanlar ve devlete yönelik işlenmiş suçlar disiplin ve sicil affı dışında tutuldu. Kanun teklifinde; “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarına yönelik olarak işlenen fiiller ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre yer değiştirme cezası ve 69 uncu maddesine göre meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin meslekten çıkarmayı gerektiren fiilleri af kapsamı dışında tutulmaktadır” denildi.

TAHRİBATIN TAMİR EDİLMESİ AMAÇLANDI

TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde ayrıca, kamuda yıllarca FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca bir çok kamu çalışanının haksız ve mesnetsiz şekilde bahaneler üretilerek mağdur edildiğine vurgu yapılarak, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için disiplin affının çıkarılmasının zorunlu bir hal aldığının da altı çizildi.

HAKLI BEKLENTİLERİNE CEVAP VERİLMELİ

TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifine yönelik değerlendirmelerde bulunan Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk; “Memurlarımız uzunca bir zamandan bu yana kamuda FETÖ’nün baskısı altında çoğu zaman büyük haksızlıklara uğrayarak hizmet üretmeye çalıştılar. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında bu örgütün çirkin yüzü açık bir şekilde ortaya çıktı. Birçok terör örgütü üyesi kamudan ihraç edildi, çeşitli cezalara çarptırıldı. Ancak, bu kimselerin kamuda işlediği fiillerin telafisi yoluna gidilmedi. Kamu görevlilerimiz örgüt üyelerinin taraflı yaklaşımları neticesinde uğradıkları haksızlıkların giderilmesi noktasında bir beklenti içine girdi” diye konuştu.

YARALARIN SARILMA ZAMANI

Öztürk, “Bugün artık kamuda yaraların sarılma zamanı gelmiştir. Biz de üzerimize düşen bu tarihi sorumluluğu yerine getirerek 2005 yılından sonra “Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar,  Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar gibi birçok başlık hariç diğerleri için bir adım atılması noktasında TBMM Başkanlığımıza bir kanun teklifi verdik. Amacımız kamuda oluşan beklentileri karşılamak ve haksız yere zulme uğrayan memurlarımızın yaralarına merhem olmaktır. Diğer yandan haksız yere disiplin cezası almış çoğu kamu çalışanımız, bu cezalar yüzünden kariyer planlaması yapamamaktadır. Devletin her türlü iş ve işlemlerini büyük bir özveriyle yerine getiren ve haksız yere disiplin cezası almış çalışanlarımıza bir şans daha tanınması gerek” dedi.

KAYNAK: İL GAZETESİ

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.