‘Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı’ tebliğleri yayınlandı

‘Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı’ tebliğleri yayınlandı

Temmuz 2020’de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan yüzde 50 hibeli ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ tebliğleri yayınlandı. Tebliğde, 3 milyon liraya kadar hibe desteği sağlanacağı belirtildi. 

  • Kategori : Eğitim
  • 27 Kasım 2020 Cuma
  • 17:04

KIRSAL KALINMA DESTEKLERİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?
21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2 adet tebliğ ile ‘Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar’ ve ‘Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları’na yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlendi. Yayımlanan tebliğe göre Kırsal Kalkınma Destekleri yatırım konuları şöyle; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar. Küçükbaş Hayvancılık sabit yatırımları, büyükbaş hayvancılık sabit yatırımları, kanatlı yetiştiriciliği sabit yatırımları, sera yatırımları, kültür mantarı üretim sabit yatırımları, büyükbaş ve küçükbaş kesimhane yatırımları ve kanatlı kesimhane yatırımları.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na başvurabilir. Küçük ve orta ölçekli işletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler de başvurabilecekler. Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilecekler. 

PROJE LİMİTLERİ VE SAKLANACAK TUTAR NE KADAR?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik hibeye esas proje tutarı; yeni yatırımlar için 3 milyon TL, tamamlama yatırımları için 2 milyon TL, kapasite artırımı yatırımları için 1,5 milyon TL, teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları için ise 1,5 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, program bütçeleri KDV hariç olup, belirtilen proje tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecek. Proje tutarı 250 bin TL’nin altında olan başvurular kabul edilmezken, proje tutarı belirlenen rakamların üzerinde kalan başvurular da ise kalan kısım yatırımcının kaynaklarından sağlanacak.

HANGİ GİDER KALEMLERİ DESTEKLENECEK?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan hibe sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla; inşaat yapım giderleri ve makine ekipman malzeme alım giderleri program kapsamında desteklenecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayınlanacak olan uygulama rehberi ve satın alma rehberi ile detaylar açıklanacak ve bu rehberlerin yayım tarihi itibariyle de başvurular yapılabilecek.

ALTYAPI KALKINMA DESTEKLERİ YATIRIM KONULARI NELERDİR?
Yayımlanan tebliğe göre Altyapı Kalkınma Destekleri yatırım konuları şöyle; Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri. Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar. Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları. El sanatları ve katma değerleri ürünleri yatırımı. İpek böceği yetiştiriciliği yatırımları ve su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan (El sanatları ve katma değerli ürünler başlığı hariç) çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında küçük orta ölçekli işletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabilecek. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Öte yandan; çiftçilerin, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi, gerçek kişilerin, kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi, tüzel kişilerin ise idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gerekiyor.

PROJE LİMİTLERİ VE SAKLANACAK HİBE TUTARI NE KADAR?
Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak hibeye esas proje tutarı, 500 bin TL olarak belirlendi. Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve belirtilen hibeye esas proje tutarının azami yüzde 50’si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir. Hibeye esas proje tutarı 20 TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

HANGİ GİDER KALEMLERİ DESTEKLENECEK?
Başvuru projesi uygun bulunan yatırımcılar ile imzalanacak olan hibe sözleşmesi tarihinden sonra, satın alma mevzuatı ile diğer program mevzuatına uygun olmak koşuluyla; inşaat yapım giderleri ve makine ekipman malzeme alım giderleri program kapsamına destek verilecek.

PROJELER İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Yayınlanacak olan uygulama rehberi ve satın alma rehberi ile detaylar açıklanacak ve bu rehberin yayım tarihi itibariyle de başvurular yapılabilecek.
 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.