Kırıkkale yatırımlardan en az pay alan illerden biri

Kırıkkale yatırımlardan en az pay alan illerden biri

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 2020 yılı merkezi bütçe görüşmeleri kapsamında Kırıkkale’nin sorunlarını Meclis’e taşıdı. Kırıkkale’nin ülke genelinde yatırımlardan en az pay alan illerden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, Kırıkkale’nin 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılması gerektiğini dile getirdi.

  • Kategori : Ekonomi
  • 21 Aralık 2019 Cumartesi
  • 12:49

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 2020 yılı merkezi bütçe görüşmeleri kapsamında Kırıkkale’nin sorunlarını Meclis’e taşıdı. Kırıkkale’nin ülke genelinde yatırımlardan en az pay alan illerden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, Kırıkkale’nin 6. Bölge teşviklerinden yararlandırılması gerektiğini dile getirdi.


EKONOMİK DEĞERLENDİRME YAPTI
Konuşmasına genel bir ekonomik değerlendirmeyle başlayan MHP’li Öztürk, 2020 Yılı Bütçe görüşmelerinde Kırıkkale’nin yer alması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda Öztürk; “  Kırıkkale; Orta Anadolu’nun ortasında, devleti için her türlü fedakârlıkta bulunan, ama devletinden de beklentilerini yeteri kadar alamayan bir ilimizdir. Kırıkkale'miz, uzun zamandır iş ve yeni yatırım konusunda herhangi bir gelişmenin olmamasından yakınmaktadır. Hükûmet yetkililerinden; Kırıkkale'ye gerek kamu, gerekse özel yatırımlar konusunda özen ve önem göstermelerini bir kez daha tüm samimiyetimizle talep ediyoruz.” dedi.

SANAYİ VE YENİ YATIRIMLAR ÇOK ÖNEMLİ
Konuşmasında sanayi ve iş insanlarımızın taleplerine de değinen MHP’li Öztürk; “Kırıkkale; 4. bölge teşvik sisteminde yer almasına rağmen, TR71 Bölgesi illeri içinde ve ülke genelinde teşvikli yatırımlardan en az pay alan ilimizdir. Bu bakımdan, yatırım cazibesi yaratılmalı ve iş insanlarımızın talepleri dikkate alınarak, Kırıkkale 6’ncı bölge teşviklerinden yararlandırılmalıdır. 3 OSB’si bulunmasına rağmen, halen doluluk oranı yetersizdir. Hâl böyle olunca planlanan istihdam seviyesi yakalanamamaktadır. Özellikle Silah İhtisas OSB Kırıkkale için bir şanstır. Ancak, ortakları arasında yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı’nın daha çok ilgisine ihtiyacı vardır.  Bu yüzden Kırıkkale Silah İhtisas OSB'ye; avantaj yaratacak ve ön plana çıkaracak, özel teşvik ve destekleri de, ilgili bakanlıklarımızdan Kırıkkaleliler olarak özellikle beklediğimizi ifade etmeliyim. Diğer yandan Kırıkkale Karma Endüstri Bölgesi faaliyet çalışmaları da hızlandırılmalı ve biran önce hizmete açılmalıdır.” diyerek, sanayi ve yeni yatırımların gerekliliğini vurguladı.

ÖZTÜRK KIRIKKALE İÇİN ÖNERİLERİNİ SIRALADI
Kırıkkale’nin sorunları için çözüm önerilerini de konuşmasında özellikle belirten Öztürk; “Kırıkkale'de azalan ve yetersiz kalan yatırımlar, işsizliği de körüklemektedir. Verilere göre; Kırıkkale'de işsizlik % 12'leri, genç işsizlik ise % 22’leri aşmış durumdadır. Çay ocaklarında vakit geçiren Genç Kırıkkaleli kardeşlerimiz, işsizlik nedeniyle gelecek planları yapamadıklarını ifade etmektedirler. O halde bizler de; elimiz-kolumuz bağlı durmamalı ve onlara hayal kurabilecekleri iş fırsatları yaratacak, yeni yatırımların önünü açabilmeliyiz. Bu bakımdan; TÜPRAŞ ve PETKİM’in Kırıkkale’deki faaliyetleri göz önünde bulundurularak, petrol ve ürünleri sektörünün planladığı yatırımlar, özel teşviklerle ilimize kazandırılmalıdır. Yatırım destekleri sadece başlangıç yatırımlarını kapsamamalı, ürünlerin pazarlanmasına kadar çok çeşitlilik arz etmelidir.

EMEKLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMELİYİZ
Milletvekili Av. Halil Öztürk; “Tarımda yüksek girdi maliyetleri, çiftçimizin, köylümüzün kazançlarını düşük bırakmakta, bir sonraki yılın ekimi zar zor gerçekleştirilmektedir. Kırıkkaleli çiftçi ve köylümüze nefes aldırmak adına, onların bazı faiz borçlarını affederek, diğer elektrik, su borçlarında yeniden yapılandırma sağlayabilmeliyiz. Tarım kredi kooperatiflerinin çiftçimize kullandırdığı kredi faiz oranları, yine çiftçimize sattığı gübre fiyatları çok yüksektir. Makul seviyelere inmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Kırıkkale maden çeşitliliği yönünden de zengin bir ilimizdir. Bu maden yatakları; Delice, Keskin, Çelebi ve Balışeyh ilçelerimizde yoğunlaşmaktadır. Mevcut yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne büyük görevler düşmektedir.  Kırıkkale aynı zamanda bir emekli şehrimizdir. Emeklilerimiz; yıllarını, emeklerini, alın terlerini dökerek, bu ülkeye katma değer yaratmışlardır. Bu bakımdan emeklilerimizin hayat standardını yükseltecek, onlara daha müreffeh şartlar sağlayacak ekonomik iyileştirmelerin hayata geçmesi artık zaruri bir hâl almıştır. Esnaf ve sanatkârımızın öncelikle üzerlerindeki vergi ve prim yükünü hafifletmeli, borçlarını yapılandırırken, bir kısmını af
kapsamına alabilmeliyiz. Yine yoğun olarak hayvancılıkla uğraşan Kırıkkaleli üreticimiz için Kırıkkale’ye öncelikle modern bir et kombinesi kazandırılmalı, hayvancılıkla geçimini sağlayan hemşerilerimize, veterinerlik, yem, ilaç vb gibi her alanda destek ve gerekli kolaylıklar sağlayabilmeliyiz.” diyerek artık Kırıkkale’nin cazibe merkezi haline gelmesi için adımların atılması gerektiğini vurguladı.  

YENİ ÜRETİM SAHALARI
Değerli Milletvekilleri; Bugün KİT olarak adlandırdığımız Kamu İktisadi Kuruluşları içinde MKE; en düşük mali ve özlük haklarına sahip kurumdur. Öncelikli olarak KİT’ler arasındaki bu eşitsizliği gidermeli ve bu fabrikalarda çalışanlarımızın haklı talep ve beklentilerini çözüme kavuşturabilmeliyiz.  Bir yandan MKE’nin yüksek teknolojiye sahip, yoğun üretim modeline geçişi için yatırım çalışmaları hızlandırılmalı, diğer yandan mevcut tesislerin modernizasyonu da biran önce gerçekleştirilmelidir. MKE’nin uluslararası alanda yeni pazarlara açılıp, daha yüksek satış rakamlarına ulaşması için elden ne geliyorsa yapılmalı, farklı ülkelerin savunma projelerine ortak edilerek, yeni üretim sahaları açılabilmelidir.
 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.