İmar barışı için 10 bin kayıt belgesi

İmar barışı için 10 bin kayıt belgesi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, imar barışı kapsamında başvuru süresinin 15 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi

  • Kategori : Gündem
  • 13 Haziran 2019 Perşembe
  • 09:52

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, imar barışı kapsamında başvuru süresinin 15 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.  Atar, “Toplam 10.421 yapı kayıt belgesi oluşturulmuş, bu belgeler için 20.735.867,97 TL’lik başvuru harcı tahsil edilmiştir” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞAHSEN YAPILMAKLA

Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de 15 Haziran’da sona erecek olan imar barışı süreci hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar açıklamalarda bulundu. Atar, “

11.5.2018 tarih ve 7143 sayılı Kanunun 16 maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanuna eklenen Geçici 16. Maddesi hükmü gereğince 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için İmar Barışı kapsamında Başvurular e-devlet üzerinden şahsen yapılmakla birlikte, Yapının 2 cepheden dijital fotoğrafı, adres, rayiç değer, mülkiyet (alan, ada parsel) ve yapı (alan, işyeri/daire vs. durumu) bilgileri ile Müdürlüğümüze gelinmesi halinde ilgili teknik elemanlarımızca gerekli destekler verilmektedir.” dedi.

ÖDEME SÜRESİ 30 HAZİRAN’A UZATILDI

Müdür Atar, “ İlimizde bu güne kadar, Merkez’de 4807 Adet Balışeyh İlçesinde 541 Adet  Yahşihan İlçesinde 1011 Adet, Çelebi İlçesinde 625 Adet, Karakeçili İlçesinde 635 Adet, Delice İlçesinde 656 Adet. Keskin İlçesinde 1688 Adet. Sulakyurt İlçesinde 458 Adet olmak üzere toplam 10.421 yapı kayıt belgesi oluşturulmuş, bu belgeler için 20.735.867,97 TL’lik başvuru harcı tahsil edilmiştir. 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4.Mükerrer) yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlığımızca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesinde başvuru süresi 15 Haziran 2019, ödeme süresinin de 30 Haziran 2019’a kadar uzatılmıştır.”

KİŞİLERE AİT ÖZEL MÜLKİYET

3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkartılarak 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında Tebliğ gereği İlimizde 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar ile Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar ve kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılarla ilgili Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmemesi gerekmektedir.

İDARİ PARA CEZALARI İPTALİ

“Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca İlimizde yapılan denetimler ile şikâyetlerin değerlendirmesi neticesinde Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek 12 yapı için düzenlenen belgeler ödenen başvuru harçları iade edilmemek üzere iptal edilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapınızı kayıt altına alarak, ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptalini, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasını ve gerekli muvafakatlar alınması kaydı ile yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi dolmak üzere olduğundan, halkımıza ilanen duyurulur.” dedi.

imar barışı.png

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.