İl Pandemi Kurulu, alınan kararları yayımladı! İşte madde madde tüm yasaklar! 

İl Pandemi Kurulu, alınan kararları yayımladı! İşte madde madde tüm yasaklar! 

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Meclisi üyelerin katılımı ile bir araya geldi. Kurul, yapılan toplantının ardından, kararları açıkladı.

  • Kategori : Gündem
  • 02 Mart 2021 Salı
  • 17:56

ALINAN KARARLAR DETAYLI BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILDI
Dün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararlara ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuş ve alınan önemli kararların konu başlıklarına değinmişti. Bugün ise Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplanarak, alınan kararları değerlendirdi. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerini de göz önünde bulunduran İl Pandemi Kurulu, Kırıkkale genelinde alınan yeni kararları detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı. 

TÜM KARARLAR MADDE MADDE SIRALANDI
Alınan tüm kararları madde madde sıralayan İl Pandemi Kurulu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir. 

2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise ilimiz yüksek risk grubunda belirlenmiştir.

3. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş ve Ek­1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

4. Ek­1’de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
- Hafta sonlarında ise; Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak  olup ilimizde Cumartesi günleri 05.00­21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesini, 

Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

5. Yüksek risk gruplarında olan ilimizde belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme­içme yerleri 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek­1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için
Ek­2’de örneği verilen oturma düzeni planı hazırlanması ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa ve koltuk bulundurulmasına müsaade edilmemesine, Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde yeni bir karar alınıncaya kadar halısaha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin kapalı kalmasına devam edilmesine,

Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına, 

6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri ilimizde; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına,

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına,

7. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik / Kaymakamlıklara e­ Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

8. 2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatlerinin ilimizde normale (08:00-12:00 / 13:00-17:00) döndürülmesine, Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda;
Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarında;
Oy birliği ile karar verilmiştir.”
 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.