Çiftçilere yapılandırma uyarısı

Çiftçilere yapılandırma uyarısı

  • Kategori :
  • 26 Temmuz 2018 Perşembe
  • 08:42

Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, vergi, SGK prim ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasından yararlanmak için başvuru yapılmasının bir zorunluluk olduğunu bildirerek, çiftçilere uyarılarda bulundu. SON BAŞVURU TARİHİ 31 TEMMUZ Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk, “Çiftçilerimizin, borç yapılandırmalarından faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2018’e kadar başvurmaları gerekiyor” dedi. Öztürk, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! Yapılandırmanın 31 Mart 2018 tarihine kadar olan borçları içerdiğini hatırlatan Öztürk, kanun kapsamındaki kamu alacaklarını yapılandırabilmek için 31 Temmuz 2018’e kadar başvuruda bulunulması gerektiğini vurguladı. Öztürk başvuruların, borçlu olunan kurumun tahsil dairelerine yapılacağını bildirdi. ÖDEME ESASLARI Kanunun çiftçileri de ilgilendiren hükümler içerdiğine dikkati çeken Öztürk şunları kaydetti: “Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sosyal sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı belirtilen süre ve şekilde ödenirse, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.” KATSAYI UYGULANMAYACAK “Borçlular, ödeme seçeneklerinden (peşin, 2, 6, 9, 12 ve 18 taksit) birini başvuru esnasında tercih edecek. Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek. Taksitler, eşit olacak ve ikişer aylık dönemler halinde yatırılacak. Azami süreler aşılmamak kaydıyla yapılandırılan borçların 2, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte de ödenmesi mümkün olacak. Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bu süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. EYLÜL AYLARINDA ÖDENECEK Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlar, SGK tahsil dairelerine ödenecek. Ödemelerin ilk taksiti, Ağustos 2018’de yapılacak. Vergi ve vergi cezaları, ecrimisil, idari para cezaları gibi bazı kamu alacaklarına ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i alacaklar da yeniden yapılandırılacak. Bu borçlarda ilk taksidin ödemesi, Eylül 2018’de yapılacak.” Öztürk, çiftçilerin borçlu bulundukları kurum esas alınarak, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödeyeceğini belirtti.

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.