Çevre Müdürlüğü, il genelindeki bazı taşınmazları açık artırma ile satacak

Çevre Müdürlüğü, il genelindeki bazı taşınmazları açık artırma ile satacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü, Kırıkkale'nin muhtelif yerlerinde bulunan bazı taşınmazları, açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

  • Kategori : Gündem
  • 27 Şubat 2021 Cumartesi
  • 18:11

İHALE İL MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞECEK
Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğüne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü,  Kırıkkale Merkezde ve ilçelerde bulunana bazı tarla, arsa ve ham toprak alanları satışa çıkardı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü söz konusu ihalenin 10 Mart tarihinde, Fabrikalar Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi No.39 Valilik Binası A Blok Kat:4 adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapacaklarını belirtti. İhale detayları, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün internet adresinde duyurular bölümünde yayımlandı. 

İHALE BİLGİLERİ
Ayrıca il müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ihaleye katılacak olan vatandaşlara yönelik bir bilgilendirme metni yayımlandı. Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi; 
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz
-Gerçek kişilerin yasal yerleşim yeri belgesi ile nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü kimlik fotokopisi
-Tüzel kişilerin; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesince veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
-4706 sayılı Kanun gereğince, hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler
-Taşınmazlara ait şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir.
-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir
-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.