Araç Değer Kaybı Hesaplama 2022 Yılında Nasıl Yapılır

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2022 Yılında Nasıl Yapılır

Araç değer kaybı trafik kazalarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Kazaya karışan araçlardan birinde hasar oluştuğunda bu aracın satış değerinde belli bir oranda düşüş yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Araç değer kaybı başvurusu vasıtanın değerinde yaşanan düşüşe istinaden yapılır.

  • Kategori : Gündem
  • 03 Kasım 2021 Çarşamba
  • 14:45

Araç değer kaybı başvurusu yapıldığında ve istenilen sonuç elde edilemediğinde bu durumda dava açma hakkı da kişilere tanınan haklar arasında yer alır. Sigorta şirketine veya şahıslara dava açmak mümkün olacağından hukuki olarak bu sürecin başlatılabilmesi mümkündür.

Trafik kazasına karışan taraflardan aracında hasar oluşan ve az kusurlu olan taraf sigorta şirketine başvurur. Bu müracaat sırasında aracında oluşan hasarın vasıtanın piyasa değerinde düşüşe yol açmasını gerekçe göstererek değer kaybı talebinde bulunur.

Sigorta şirketine yapılacak bu başvuru sırasında istenilen cevaplar alınamadığı takdirde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulması kaçınılmaz olur. Komisyon bu süreçte istenilen yanıtı vermediği takdirde sigorta şirketine , araç işletenine veya kusurlu olan tarafa dava açma hakkı bulunmaktadır.

Araç değer kaybı hesaplama yapılacağı zaman öncelikle bazı koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Zarar gören tarafın uğramış olduğu zararı delillerle belgeleme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca kusur oranları da bu aşamada önemli hale gelir.

Zarar gören tarafın az kusurlu ya da kusursuz olması zorunludur. Kazanın ardından 2 yıl içerinde davanın açılmış olması gerekmektedir. Dava zamanaşımı süresine takılmamak açısından bu kurala uyulması önemlidir. Aracın aynı bölgesinde daha önce bir hasar oluşması durumunda araç değer kaybı talebinde bulunulması mümkün olmamaktadır.

Rücu hakkı olarak adlandırılan kavram cayma hakkı olarak da tanımlanabilir. Sigorta şirketlerinin rücu hakkını kullanabilmesi dava açmak yolu ile mümkün olur. Sigorta şirketi bu hakkı kullanmak istediğinde öncelikle hasar tazminatı ödemesi yapması zorunlu olmaktadır. Sigorta şirketi rücu hakkı zamanaşımı söz konusu olduğunda ise bu sürenin 10 yıl olduğu görülür.

Araç değer kaybı başvurusu için ilk başvuru mercii sigorta şirketi olmaktadır. Sigorta şirketi yapılan müracaatlara 15 günlük yasal süresi içerisinde yanıt vermekle yükümlüdür. Bu cevap yazılı veya sözlü olabilmektedir. Sigorta şirketi başvuruyu onaylayabileceği gibi kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir.

Sigorta şirketinden istenilen sonuç elde edilemediğinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulur. Buradan da olumlu bir sonuç alınamazsa bu defa dava açma hakkı kusursuz olan tarafa tanınır. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılacağı zaman sigorta şirketi muhatap alınır. Kişilere dava açılacaksa bu defa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapılması gerekir.

 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.