28 Şubat son gün

28 Şubat son gün

Kırıkkale sanayi ve teknoloji il müdürlüğünce ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatları hakkında açıklamada bulundu.

  • Kategori : Gündem
  • 25 Şubat 2019 Pazartesi
  • 12:03

Kırıkkale sanayi ve teknoloji il müdürlüğünce ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatları hakkında açıklamada bulundu.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, "Periyodik muayene için müracaatlar 28 Şubat 2019 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.'' dedi.

MÜRACAAT EDİLEBİLECEK

Şahin, "3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunlu olan Ölçü ve Ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri, İl Müdürlüğümüzce, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğunca ve Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Yetkili Muayene Servislerince yürütülmektedir. İl Müdürlüğümüze müracaat edilecek ölçü ve ölçü aletleri;    Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerindeki otomatik olmayan tartı aletleri, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri ile LPG ve akaryakıt sayaçları için Bakanlığımız web sitesi “E-Hizmetler” sekmesindeki https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/ internet adresinde yer alan “İl Müdürlükleri” sayfasından elektronik ortamda müracaat edilebilecektir. “dedi.

MUAYENE SERVİSLERİ

"Grup Merkezi Belediye Ölçü Ve Ayar Memurluğunca Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri; Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve ya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Kırıkkale Belediyesi bünyesinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat edilecektir.Yetkili Muayene Servislerince Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri;  Otomatik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil), Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğu yetkisi dışındaki 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1. ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerinin ve trafikte kullanılan ölçü aletlerinden olan taksimetrenin periyodik muayene müracaatlarının Yetkili Muayene Servislerine yapılması gerekmektedir.''

HÜKMÜ YER ALMAKTADIR

"Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesinde “ Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 2.600,00-TL(ikibinaltıyüz) idari para cezası verilir ve bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından; Damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2019 yılı periyodik muayenesi müracaatlarını, 28 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar,  cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir.” dedi.

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.