Türkyılmaz, “Doğa Dostu Belediye Başkanı” olmaya söz verdi

Türkyılmaz, “Doğa Dostu Belediye Başkanı” olmaya söz verdi

TEMA Vakfı tarafından “Doğa koruma kent politikalarının çevresinde değil, merkezinde olsun” sloganıyla başlatılan “Doğa dostu belediye başkanı” sözleşmesini imzalayan Milliyetçi Hareket Partisi Yahşihan Belediye Adayı Osman Türkyılmaz, Türkiye’nin çok farklı il, ilçe ve belde başkan adaylarıyla birlikte bu sözleşmeyi imzalayan belediye başkan adayları arasına girdi.

  • Kategori :
  • 28 Mart 2019 Perşembe
  • 17:11

TEMA Vakfı tarafından “Doğa koruma kent politikalarının çevresinde değil, merkezinde olsun” sloganıyla başlatılan “Doğa dostu belediye başkanı” sözleşmesini imzalayan Milliyetçi Hareket Partisi Yahşihan Belediye Adayı Osman Türkyılmaz, Türkiye’nin çok farklı il, ilçe ve belde başkan adaylarıyla birlikte bu sözleşmeyi imzalayan belediye başkan adayları arasına girdi.

 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İLKESİ”

31 Mart yerel seçimlerine katılan tüm belediye başkan adaylarının görev süreleri boyunca toprağı, ormanı, suyu, iklimi ve havayı koruyan politika ve uygulamaları öncelikli hale getirmeleri gerektiği inancıyla 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesini hazırlayan TEMA Vakfı, “Sürdürülebilir yaşam ilkesi” çerçevesinde ekosistem bütünlüğünü gözeten, iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin atabileceği adımların özetlendiği belgenin kamuoyu duyurusu bir basın toplantısıyla yapıldı.

 

TERCİH VE UYGULAMALAR DOĞAL VARLIKLARIMIZIN KADERİNİ BELİRLİYOR

Basın toplantısına ilişkin bilgi veren ve MHP Yahşihan Belediye Adayı Osman Türkyılmaz ile bu sözleşmeyi imzalayan TEMA Vakfı Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kalkan, “Kente ilişkin alınan her karar ve atılan her adım, insanların yaşam kalitesini etkilediği kadar toprak, su, orman, mera, tarım alanları gibi doğal varlıkları ve ekosistem bütünlüğünü de etkiliyor. Bir başka deyişle, kenti yönetenlerin arazi kullanımı, yapılaşma, su ve atık yönetimi, ulaşım, enerji gibi alanlardaki tercih ve uygulamaları doğal varlıklarımızın kaderini belirliyor.”

 

81 İLDE TEMSİLCİLERİMİZ ARACILIĞIYLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ İMZASINA SUNACAĞIZ

“İklim değişikliğiyle birlikte karşı karşıya kaldığımız etki ve riskler de dikkate alındığında kent politikalarıyla doğal varlıkların korunmasına ve “sürdürülebilir yaşam ilkesi”ne yönelik politikaların birbirinden ayrı düşünülemeyeceği görülüyor. TEMA Vakfı 2019 Yerel Yönetimler için Ekosiyaset Belgesi, ekosistemi merkeze alan politika ve uygulamalar konusunda yerel yöneticilere yol göstermeyi hedefliyor. Ayrıca seçmenlere bu konudaki sorumluluklarını hatırlatıyor ve ekosistemi gözeten politikalar sunan adayları desteklemeye çağırıyor. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının Anayasa’da da garanti altına alındığını hatırlatarak yerel yönetimleri çevre hakkına uyan çalışmalar yürütmeye ve Ekosiyaset Belgesi’nde dikkat çekilen konularda çalışmaya davet ediyoruz. İklim değişikliğini dert eden, temiz hava seven, suyun değerini bilen, toprak hayattır diyen doğa dostu belediye başkan adaylarının imzalaması için bir taahhütname hazırladık ve Ekosiyaset Belgesiyle birlikte 81 ilde temsilcilerimiz aracılığıyla belediye başkan adaylarının imzasına sunacağız” dedi.

 

EKOSİSTEMİ KORUYAN BELEDİYECİLİK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

“Kentlerde yaşam hava kirliliği, iklim değişikliğinden kaynaklanan sel, fırtına, hortum gibi aşırı hava olayları ve kent çevresindeki doğal alanlar üzerindeki yapılaşma baskısıyla her geçen gün zorlaşıyor” diyen MHP Yahşihan Beleiye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz ise, “Kentin yaşam destek sistemleri olarak nitelendirilen ormanlar, tarım alanları, meralar ve su havzaları, kentlilere temiz su, temiz hava, gıda, iklimin dengelenmesi gibi ekosistem hizmetleri sunuyor. Orman alanlarının madenlere, tarım alanlarının konut, sanayi alanlarına ve enerji tesislerine açılması, orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi gibi faaliyetler ekosistem hizmetlerini göz ardı eden yanlış planlama ve arazi kullanımı değişiklikleri bu hizmetleri kesintiye uğratıyor. Bu nedenle ekosistemi merkeze alan, kentin toprağını, havasını, yeşilini, suyunu koruyan şehircilik ve belediyecilik, kentlerde yaşamın devamı için zorunluluk halini alıyor” diye konuştu.

 

KENTLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN HEM NEDENİ HEM DE MAĞDURU

Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Kentler hem iklimin korunması hem de değişen iklime dayanıklılık açısından önemlidir. Çünkü ekonomik gelir üretirken tükettiği enerji miktarı ile en fazla karbon salan yerler, kentlerdir. Küresel gayri safi hasılanın %70’i kentlerde üretilirken toplam enerji tüketiminin %60-80’i kentlerde gerçekleşiyor, küresel karbon emisyonlarının ise %75’i kentlerde oluşuyor. Kentler iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan ve hazırlıksız bir durumda iken diğer yandan mevcut kalkınma, ekonomik gelişme, büyüme, yaşam kalitesi anlayışımız kentlerin yaşam destek sistemleri üzerinde baskı yapıyor. Ani yağışları tutma kapasitesine sahip yeşil alanlar betonla mühürleniyor, karbon yutakları olan orman alanları madencilik, konut kullanımı nedeniyle kaybediliyor.”

 

TÜM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI BU BELGEYİ İMZALAMAYA DAVET ETTİ

“TEMA Vakfı olarak tüm bu konularda bütün belediye başkan adaylarına rehber olması için Ekosiyaset Belgesini paylaşıyor, kamuoyu önünde tüm adayları doğa korumayı kent politikalarının odağına koyan doğa dostu belediye başkanı taahhütnamesini imzalamaya davet ediyoruz” diyen TEMA Vakfı Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kalkan, tüm belediye başkan adaylarını bu belgeyi imzalamaya davet etti.

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.