Park yasağına yeni düzenleme

Park yasağına yeni düzenleme

Park yasağını ihlal eden araçların otoparka çekilmesi uygulamasına son verildi. Park yasağını uymayan araçlara trafik cezası kesilecek ancak trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa, araç çekiciye yüklenip otoparka götürülmeyecek.

  • Kategori : Gündem
  • 25 Aralık 2019 Çarşamba
  • 13:57

Park yasağını ihlal eden araçların otoparka çekilmesi uygulamasına son verildi. Park yasağını uymayan araçlara trafik cezası kesilecek ancak trafik düzenini ve güvenliğini etkilemiyorsa, araç çekiciye yüklenip otoparka götürülmeyecek.

MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, park yasağı kuralını ihlal eden ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde otoparklara çekilmesi esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı belirtildi. Trafikten sorumlu kuruluşların ve görevlilerin standart bir anlayışla ve mevzuata uygun hareket etmesi gerektiği hatırlatılan genelgede, trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park/duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulmasının, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem arz ettiği ifade edildi.

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
İl sınırları içerisinde hangi alanların park yeri olacağı, yol üzerinde park disiplininin bozulması veya işgal edilmesi durumunda uygulanacak cezai müeyyideler ve araçların kaldırılması esas ve usullerine ilişkin hususların mevzuatla düzenlendiğine işaret edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 59, 60, 61 ve 62'inci maddelerinde ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde duraklama ve park etmenin yasaklandığı haller ve yerlerin belirtildiği, yönetmeliğin maddelerinde ise park etme yasaklarına uymayan araçların hangilerinin kaldırılacağı, araçların kaldırılması esas ve usulleri, tarafların sorumlulukları ile otoparkların belirlenmesi ve araç çekme işlemlerindeki masrafların tespitine ilişkin hususların açıklandığı vurgulandı.

ESASLARA UYULMADIĞI GÖRÜLDÜ
Uygulamada, park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezasıyla cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği veya mevzuatta yer alan şartlar oluşmadığı halde otoparklara çekildiği, çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, otoparkların ve çekicilerin belirlenmesinde mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığına, bu durumun ise çeşitli mağduriyetlere yol açtığına dikkat çekilen genelgede, trafikten sorumlu kuruluşlar ve görevlilerce standart bir anlayışla ve kanunun amacına uygun hareket edilmesi, araç sahipleri ve sürücülerin yanı sıra trafikte bulunan tüm yol kullanıcılarının haklarının istisnasız korunması, yaşanabilecek keyfi uygulamaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi istendi. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

KALDIRILMASI GEREKEN ARAÇLAR ÇEKİLECEK"
"Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede, usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafede, engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar çekilecek"

TRAFİK GÖREVLİLERİNİN REFAKATİNDE OLACAK
Çekme işlemi sırasında aracın ihlalinden dolayı tescil plakasına gerekli cezai işlem uygulanacak. Aracın çekilmesine bizzat trafik görevlilerince karar verilecek ve görevlilerin refakatinde gerçekleştirilecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı (kamera veya fotoğraf) alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak.  Aracın çekiciye yüklenmesi esnasında çekilen aracın ve çevrenin güvenliğine dikkat edilecek. Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sahibinin/sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek, varsa yapılan masrafların (UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel belirlenen tarifeler üzerinden) makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sahibine/sürücüsüne teslim edilecek.

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.