Öztürk; “MKE asla ve kat’a özelleşmeyecektir”

Öztürk; “MKE asla ve kat’a özelleşmeyecektir”

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE), mali bakımdan Hazine’ye, idari olarak da Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir anonim şirkete dönüştürülmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, Türk Savunma Sanayiinin ve Silah Endüstrisinin mihenk taşı olan MKE’nin, başta Kırıkkaleliler olmak üzere tüm milletimizin gözbebeği olduğunu belirtti.

  • Kategori : Siyaset
  • 30 Haziran 2021 Çarşamba
  • 20:03

KURUMUN DÜNYAYLA REKABET GÜCÜ ARTACAK
Konuşmasında, MKE’nin yapısının, imkân ve kabiliyetlerinin daha fazla güçlendirilerek, sektöründe gelişen teknolojileri izleyip, modern mühimmat, silah ve silah sistemlerini üretebilecek, yurtdışı firmalarla rekabet edebilecek hale gelmesi hedeflendiğini belirten milletvekili Öztürk; “Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde bugün halen 5 firmamızın bulunmaktadır. Bizler Cumhur ittifakı olarak bu sayıyı daha da artırma arzusundayız.” dedi.

AKLISELİM MKE ÇALIŞANLARI DURUMUN FARKINDA
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM Genel kurulunda yaptığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Aklıselim MKE çalışanları durumun farkındadır ve MKE’nin A.Ş. olmasıyla birlikte kazanacakları yeni haklar hakkında bilgi sahibi olmaya başlamışlardır. Çünkü teklif sonrası A.Ş. olacak MKE, yeni finansal imkânlara kavuşarak, gerçekleştireceği hızlı çalışmalarla Kırıkkale’de hem yeni yatırımlara, hem de yeni istihdama kapı aralayacaktır. Bugün 3 bin 500 kişi çalışıyorsa, makul bir zaman diliminde bu rakam belki de 7 binlere, 10 binlere çıkacaktır. Diğer taraftan yeni finansal ve hukuki yapısıyla MKE çalışanları, mevcut mali ve özlük haklarından daha iyi şartlara kavuşabilecekleri, komisyon çalışmaları sırasında Bakanlık yetkililerince dile getirilmiştir.”

MKE ASLA VE KAT’A ÖZELLEŞMEYECEKTİR!
“Diğer taraftan özellikle komisyon görüşmeleri sırasında MHP olarak teklif ettiğimiz ve genel kabul görerek kanun teklifi içerisine eklenen bir maddeyle, birçok çalışanın kafasını kurcalayan, ‘Ya ileride ne olacak?’ sorusunun cevabı artık bugünden belli olmuştur: MKE Asla Ve Kat’a Özelleşmeyecektir! Kanunun 8. Maddesine de bu husus özellikle eklenmiştir,” dedi.

MKE ÇALIŞANININ TALEPLERİNE MHP’Lİ ÖZTÜRK SAHİP ÇIKTI
MHP’li Öztürk; MKE çalışanlarının kendilerinden talep ettiği ve kendilerinin de çalışanlar adına gerekli girişim ve çabalarda bulunarak kanun teklifine derç edilen yeni düzenlemeleri de şu şekilde sıraladı: “MKE asla özelleşmeyecektir, kiraya verilmeyecek ve işletme hakkı devredilmeyecektir, ifadesinin kanun teklifi metninde yer almasını sağladık. İşçi kardeşlerimiz sözleşmeyi kabul etmeyip, başka fabrikalara nakil isterlerse, bakanlığa bağlı 3
farklı kurum tercih etme hakları yine kanun teklifinde yerini almıştır. Özellikle tedirgin olan ve sayıları bin 300’ü bulan taşeron işçilerimizin de MKE A.Ş.’de hizmet bitimi çalışmalarına devam edebilmelerinin önü MKE Genel Müdürü ile görüşmemiz sonucu netleşmiştir. Başka kurumlara nakillerde meyil izni yine çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda 5 günden 15 güne çıkarılmıştır. Sermayesi yüzde 100 hazine, yönetiminde tamamen Milli Savunma Bakanlığı yani devlet olan şirketin işçileri de elbette kamu işçisi olacaktır. Yani MKE çalışanları kanun çıktıktan sonra da daimi kamu işçisi olmaya devam edeceklerdir.” diyerek, kanun teklifi hakkında artık bir tereddütte mahal kalmadığını ve çalışanların gönül rahatlığı ile kararlarını vermelerini, bu kararlarının da hayırlı olacağına inandığını vurguladı.

MKE, GELİŞEN TEKNOLOJİYE AYAK UYDURACAK
MKE için küresel rekabet şartlarına ve günümüz ticari hayatının gerekliliklerine uygun yapısal dönüşümüne ihtiyaç duyulması nedeniyle böyle bir kanun teklifi hazırlandığını belirten MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Bu kanun teklifiyle kurumun, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir kamu şirketi statüsünde yapılanması, yoğun teknoloji kullanımı gerektiren bir sektörde faaliyet gösteren kurum için kritik ve nitelikli personelin istihdamının sağlanması, uluslararası ve yerli savunma sanayii firmalarıyla ortaklık ve işbirliği yapılması, Ar-Ge’ye ağırlık verilerek ürün çeşitliğinin sağlanması ve ihracatın artırılması adına Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi olarak devletin koruma ve denetimi altında daha esnek, etkin, verimli, modern ve dinamik bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır,” diye konuştu.

MKE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
“Kırıkkale’yi var eden MKE’nin değerinin ve öneminin benim gibi tüm Kırıkkaleliler için çok daha fazla olduğunu ifade etmem gerekiyor” diyen MHP’li Öztürk, “Kanun teklifinin, yakın tarihte bazı siyasi partilerce, siyasi malzeme yapılmasını da üzülerek izledik. Meydanlara milleti, korku ve endişe söylemleri yayarak bir araya getirmek bugüne kadar kimseye fayda sağlamamıştır. Önemli olan ‘İstemezük’ demek değil, masaya oturup, konuya vâkıf olup, tüm çalışanlarımızın isteklerini birer birer teklif metninde yer almasını sağlayabilmektir. Biz de başından bu yana MKE çalışanlarımızın desteğiyle bunu yaptık. Teklifi gerek TBMM öncesi hazırlık aşamasında, gerekse komisyon aşamasında yakın takibe alarak, MKE çalışanlarımızın tekliften beklentilerinin azami şekilde karşılanması için, gerekli çabayı gösterdiğimizi de buradan vurgulamak isterim,” şeklinde konuştu.
 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.