Önal, sağlık çalışanlarının sorunlarını Meclis’e taşıdı

Önal, sağlık çalışanlarının sorunlarını Meclis’e taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği soru önergesinde, sağlık çalışanlarının özlük haklarını gündeme getirdi. 

  • Kategori : Gündem
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba
  • 14:55

Gazetekale.com / Burak Çalışkan

KORONAVİRÜS REKABETE YOL AÇMIŞ DURUMDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 6 tane soru yönelten CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal hazırladığı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de küreselleşme, ekonomik ve teknolojik gelişmeler sebebiyle rekabete yol açmış, firmalar ve kurumlar dış kaynak kullanımı yoluyla alt işveren uygulamalarına yönelmişlerdir.  Ancak bu uygulama beraberinde birçok soruna neden olmuştur.”

“İşletmeler işyerlerinde gerçekleştirecekleri mal ve hizmet üretimini kendi çalışanlarıyla birlikte başka işveren ve onun çalışanları aracılığıyla gerçekleştirme yolunu tercih etmişlerdir. Sonraki yıllarda sağlık işletmeleri ambulans hizmetleri, teknik bakım onarı hizmetleri gibi tıbbi olmayan hizmetlerin yanı sıra laboratuvar hizmetleri, manyetik rezonans görüntüleme (MR) hizmetleri, bilgisayarlı tomografi (BT) hizmetleri, hemşirelik hizmetleri, yoğun bakım hizmetleri gibi uzmanlık gerektiren tıbbi alanlarda da alt işverenler ile sözleşme imzalamıştır.”

ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK SORUNLAR YAŞADILAR
,Kamu sağlık işletmelerinde söz konusu hizmetlerin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmış, personel ise 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tabi olarak çalıştırılmıştır. Ancak alt işveren işçileri, taşeronlar;  ücret, kıdem tazminatı, yıllık izin, düşük sigorta pirimi gibi özlük haklarına yönelik sorunlar yaşamıştır.

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır (Resmi Gazete, 2017). Bu kanun hükmünde kararnamenin 17 ve 18’inci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılarak (d) bendi getirilmiştir.  Aynı kanun Hükmünde kararnamenin 127. maddesi ile de kamu kurumlarında ve mahalli idarelerde istihdam edilen taşeron işçilerin 02 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine olanak tanınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilmesi sağlanmıştır. Bu kanun hükmünde kararnamenin 127.  Maddesinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlığı ile tebliğ olarak yayınlamıştır.

İŞÇİ İSTİHDAM EDİLMEYE BAŞLANDI
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğin 4., 5. ve 21. Maddeleri gereğince danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve  çağrı merkezi  hizmetleri  dışında  kalanlarda  4734 sayılı  Kamu  İhale Kanunu’na göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan taşeron işçiler yaş ve eğitim şartı aranmaksızın  657 sayılı Devlet  Memurları Kanununa göre  halihazırda aldıkları maaş  ile sürekli işçi  olarak  istihdam  edilmeye  başlanmıştır.

AYNI İŞİ YAPAN İKİ KİŞİYE FARKLI MAAŞ
Taşeron işçilerin ücretlerinde herhangi bir artış olmamakla birlikte özlük haklarında da çok fazla bir iyileştirmeye gidilmemiştir.  Emekleriyle çalışan taşeron sağlıkçılardan maksimum düzeyde yararlanılıp, minimum düzeyde ücret ödemesi yapılmıştır. Aynı işi yapana iki kişiye iki farklı maaş ödemesi yapılarak iş memnuniyetsizlikleri yaratılmış ve gelir adaletsizliği ortaya çıkmıştır. Bu durumdan çalışanların performansı ister istemez etkilenecektir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KOVİD-19 NEDENİYLE RİSK ALTINDA
Sağlık sektöründe taşeron olarak görev yapmış ve ilgili yasaya göre kadro almış olan sağlık destek personeli, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni ve diğer sağlık çalışanları özlük haklarındaki kayıplara ve gelir adaletsizliğine rağmen görevlerini layıkıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedirler. Dünyada ve Ülkemizde yaşanan küresel salgınla mücadele eden fedakar sağlık çalışanları Kovid-19 nedeniyle risk altında bulunmakta, kimi virüse yakalanmakta kimi ise bu yüzden hayatını kaybetmektedir. Eş ve çocuklarından ailelerinden, kısacası sevdiklerinden ayrı gece gündüz demeden nöbetleşerek insan hayatını kurtarmak amacıyla kendi hayatlarını hiçe sayan fedakar sağlık çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 Bu Nedenle;
1-    Sağlık Çalışanların Özlük Haklarında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
2-    Referandum da dahil seçim dönemlerinde vaad ettiğiniz 3600 Ek Göstergeyi Sağlık Çalışanlarının hak ettiğini düşünüyor musunuz?
3-    Düşünüyorsanız 3600 Ek Göstergeyi sağlık çalışanlarına verecek misiniz? Bu konuda bir takvim var mıdır?
4-    Aynı işi yapan ancak ayrı maaş alan sağlık çalışanlarının maaşlarını eşitlemeyi düşünüyor musunuz?
5-    Sağlık çalışanlarının maaşlarında bir iyileştirme yapacak mısınız? Bunun için bir takvim var mıdır?
6-    Taşerondan kadroya geçirilen sağlık çalışanlarının yıl izin, düşük sigorta pirimi, görevde yükselme, tayin, terfi ve çalışma koşullarında bir iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz?
 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.