Önal, “MKE özelleşmeyecek açıklamaları doğru değildir”

Önal, “MKE özelleşmeyecek açıklamaları doğru değildir”

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, bir süredir gündeme gelen MKE’nin özelleştirilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı. Önal, “Bazı siyasilerce MKE özelleşmeyecek özerk yapıya kavuşacaktır açıklamaları doğru değildir.” dedi.

  • Kategori : Gündem
  • 16 Haziran 2021 Çarşamba
  • 14:48

“KADROLU ÇALIŞANLARA ZARAR VERECEK”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun özelleştirmesi söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. MKE’yi özelleştirme sürecinin gizli kapaklı yürütüldüğünü söyleyen Önal, “Bu durum en çok da kadrolu çalışanlara zarar verecek, işçilerimizin kadro zırhı ve koruması ortadan kalkabilecektir.” dedi.

“SÜREÇ ŞEFFAF VE AÇIK OLARAK YÜRÜTÜLMEMEKTE” 
Önal konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bir süredir Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun yapısı ve statüsünün değiştirileceği konusu kamuoyuna yansımaktadır. Ancak yapılmak istenilen değişikliğin ne olduğu, neleri kapsadığı, kurumun kamuya ait olma özelliğinin korunup korunmayacağı, kadrolu işçilerin ve memurların durumları, taşeron işçilerin verilmeyen kadrolarının nasıl düzenleneceği konusunda hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Basına yansıdığı kadarı ile Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun yapısı ve statüsünün değiştirileceği söylenmekte ancak süreç şeffaf ve açık olarak yürütülmemekte, konunun taraflarından hiçbir görüş alınmamaktadır.”

“SÜREÇ GİZLİ KAPAKLI YÜRÜTÜLÜYOR”
“Yaşanan sürecin gizli kapaklı yürütülmesi başka Kırıkkale olmak üzere tüm ülkemizde kaygıyla takip edilmekte, herhangi bir resmi açıklama da yapılmadığı için yürütülen süreç kafalardaki soru işaretlerini arttırmaktadır. Milli Savunma Sanayimizin lokomotifi olan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içi ve yurt dışı askeri operasyonlarda kullandığı mühimmat ve silahı üreten bu kurumun şehrimiz Kırıkkale için önemi tartışılmayacak kadar büyüktür.”

“ÇALIŞMALARI BİLMEK HEMŞEHRİLERİMİZİN HAKKIDIR”
“Anadolu’nun orta yerinde yer olan 15 hanelik bir köyden, önce kasaba, sonra ilçe ve 1989 yılında Kırıkkale’mizin il olmasını sağlayan başlıca kurum Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’dur. Kurum ve şehir tarihten aldığı misyonla iç içe geçmiş, Kırıkkale’miz tüm Türkiye’de silaha adını veren şehir diye anılmaya başlanılmıştır.  Bu anlamda Kırıkkale Makine Kimya Fabrikalarıdır. Makine Kimya Fabrikaları Kırıkkale’dir. 280 bin nüfuslu Kırıkkale’mizde doğrudan ya da dolaylı olarak her kişinin kursağında Makine Kimya Fabrikalarının ekmeği vardır. Şehrimiz için bu denli önem arz eden, şehrimizin dününde, bugününde yerini alan, yarınlarımızın da teminatı olan bu kurumumuzda yapılan çalışmaları bilmek her hemşehrimizin hakkıdır.”

“HABERLER ENDİŞEYLE TAKİP EDİLMEKTEDİR”
“Yıllar içerisinde maalesef bazı entegre tesisleri ve atölyeleri kapatılan, çalışan sayısı 20 binlerden 3 binlere düşen bu kurumumuzun çok yakın bir tarihte bazı taşınmazlarının başka kurumlara devri ve ardından özel şahıslara ihale yolu ile satılması şehrimizde büyük yankı uyandırmış, yıllardır bu kurumun ekmeğini yiyen insanımızda derin yaralar açmıştır. MKE’nin yurt güvenliğimizdeki stratejik önemi, savunma sanayimizin ana omurgasını oluşturması ve yarınlarımızın teminatı olması gibi hayati sebeplerde kamuya ait olma özelliği korunmalıdır. Bu anlamda son dönemlerde sıkça tartışılan kurumun yapısı ve statüsünün değiştirilmesi gibi haberler endişeyle takip edilmektedir.” 

“AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİLDİR”
“Daha önce başka kamu kurumlarının benzer yöntemlerle yapı ve statülerinin değiştirilmesi girişimleri her defasında fiyaskoyla sonuçlanmış, süreç sonunda hep ezilen hakları çiğnenen o kurumun kadrolu ve taşeron çalışanları olmuştur. Yakın tarihte benzer durumlar Sakarya’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük tank palet fabrikasının milletimizin elinden çıkmasına yol açmış bu konu toplumumuzun hafızasına kazınmışken, aynı durumun MKE’de yaşanma olasılığı kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açmıştır. Bazı siyasilerce MKE özelleşmeyecek özerk yapıya kavuşacaktır açıklamaları doğru değildir.”

“HER TÜRLÜ GİRİŞİME İTİRAZ EDECEĞİZ”
“MKE’nin tarihten gelen sorumluluk ve önemini azaltacak ya da zaafa uğratacak her türlü girişim ve düzenlemenin karşısında olacağımızı şimdiden duyuruyoruz. Kadrolu ve taşeron çalışanlarıyla; memur, tekniker ve mühendisleriyle; idari binalarıyla, atölyeleriyle, sosyal tesisleriyle kısacası her şeyiyle şehrimizin ve ülkemizin gururu olan MKE ile ilgili yapılmak istenilen tüm girişimleri hassasiyetle takip ettiğimizi, kuruma, kurumun milletimize ait olma özelliğine, tüm kurum çalışanlarının özlük hakları dahil tüm kazanımlara zarar verecek her türlü girişime itiraz edeceğimizi şimdiden bildiririz.”

“İŞÇİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMAMIŞTIR”
“Kamu Kurum ve kuruluşlarında hizmet sözleşmesiyle şirket elemanı olarak çalışan personele yani taşeron işçilere kadro verilmesi partimizde sıkça dillendirilmiş, bu konuda tarafımızca yüzlerce kanun teklifi verilmiştir. On binlerce çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bu konu CHP’nin seçim beyannamesinde de yer almıştır. İktidarca kamuoyunda oluşan baskılar sebebiyle düzenleme yapılmış 30 Haziran 2018 tarih ve 11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda taşeron olarak çalışanlara kadro verilmesi düzenlemesi yapılmıştır. Bu anlamda KİT olma özelliği taşıyan Makina ve Kimya Fabrikalarında çalışan taşeron işçilere de kadro verilme imkanı doğmuş, ancak aradan geçen 3 yılı aşkın süreye rağmen MKE taşeron işçilerine kadro verilmemiştir. MKE’nin yapı ve statüsünün değiştirileceğinin dillendirildiği bu ortamda MKE de taşeron olarak çalışan işçi kardeşlerimizle ilgili hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekicidir.”

“İYİ NİYETLİ VE SAMİMİ BİR YAKLAŞIM DEĞİLDİR”
“Her yılsonunda şirket değişimleri sebebiyle işten çıkartılma korkusu yaşayan bu işçiler MKE’nin özelleştirilmesinin önünün açılması ile birlikte bütünüyle korumasız kalacak belki de iş akitlerinin yenilenmemesi gündeme gelecektir. Ürettiği mühimmat, silah, roket ve patlayıcı maddelerle Türk Silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet personelimizin ihtiyacını karşılayan Makina Kimya Kurumu milli savunma sanayimizin can damarıdır. Milli Savunma sanayiinde amaç yurt güvenliğidir. Böyle stratejik öneme sahip bir kuruma sadece karlılık üzerinden yaklaşmak iyi niyetli ve samimi bir yaklaşım değildir.”

“KADROLU ÇALIŞANLARA ZARAR VERECEK”
“Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun kamu iktisadi teşebbüsü yani KİT olma özelliğinin kaldırılıp, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrikalar Anonim Şirketi gibi bir yapıya dönüştürülmesi kurumun özelleştirilmesi ya da özerkleştirilmesi için atılacak adımlardan ilkini oluşturacaktır. Yani MKE’nin AŞ olması; Kurumun Kamu Hukuku hükümlerine tabi olmasına son verip, özel hukuk hükümlerine tabi olmasını sağlayacak, böylece kurum kamu denetimimin dışına çıkarılacaktır. Bu durum en çok da kadrolu çalışanlara zarar verecek, işçilerimizin kadro zırhı ve koruması ortadan kalkabilecektir.” 

“İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇACAKTIR”
“Ayrıca basına yansıdığı kadarıyla hayata geçiştirilmesi tartışılan taslakla mevcut personelin statüsünün değiştirilmesi personelin kurumunun değiştirilmesi ya da deneyimli personelin emekliye ayrılması ile sonuçlanabilecek, bu durum onlarca yıllık tecrübe ile oluşan kurum içi deneyim ve tecrübeyi ortadan kaldıracak; çalışanlar için istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına yol açacaktır.”

“MKE’Yİ SAVUNMAK TÜM TÜRKİYEYİ SAVUNMAK”
“Tüm bu sebeplerle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yapılmak istenilen değişiklikleri hassasiyetle takip ettiğimizi, kurumun milletimize ait olma özelliğine zarar verecek, kurum çalışanlarımızın hak kayıplarına yol açacak tüm girişim ve düzenlemelere karşı çıktığımızı, bu haklı sesimizi her ortam ve platformda dile getireceğimizi, Makina Kimya Kurumunu savunmanın Kırıkkale’yi ve tüm Türkiye’yi savunmak anlamına geldiğini biliyoruz.”
 

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.