Kırıkkale’de kadınlar daha mutlu

Kırıkkale’de kadınlar daha mutlu

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Yunus Öz, 2013-2018 yılları arasında Yaşam Memnuniyeti Araştırması verilerini açıkladı. Öz yaptığı açıklamada Kırıkkale’de toplamda yüzde 75,5 mutlu olduğunu, bu oranda erkeklerin yüzde 73,4, kadınların ise yüzde 77,5 mutlu olduğunu ifade etti.

  • Kategori : Gündem
  • 04 Mart 2019 Pazartesi
  • 10:55

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Yunus Öz, 2013-2018 yılları arasında Yaşam Memnuniyeti Araştırması hakkında yaptığı açıklamada, “Kırıkkale’nin yüzde 75,5 mutlu olduğunu, yüzde 24,5 ise mutsuz olduğunu açıkladı. Öz yüzde 75,5 mutlu olanların yüzde 73,4 erkekler, yüzde 77,5 ise kadınlar mutlu. Mutsuz olan kesimin ise yüzde 9,2 erkekler, yüzde 7,8 kadınlar oluşturmakta.

Öz, yaptığı açıklamanın devamında ise “Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyinde ise Kırıkkale’de bulunan 18-24 yaş arasındaki bireylerin yüzde 82,2’si mutlu, 25-34 yaş arasındaki bireylerin yüzde 76,4’ü mutlu, 35-44 yaş arasındaki bireylerin 69,8’i mutlu, 55-64 yaş arasındaki bireylerin 76,6’sı mutlu ve 65 yaş üzeri bireylerin ise yüzde 75,1’i mutlu” diye konuştu.

Umut düzeyine göre mutluluk oranlarını da açıklayan TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Yunus Öz, “Kırıkkale’de yüzde 83,9’u umutlu, yüzde 16,1’i ise umutsuz. Ereklerin yüzde 83,8’i umutlu, yüzde 16,3’ü umutsuz. Kadınlarda ise bu yüzde 84,1 umutlu, yüzde 15,9 umutsuz. İllere Göre Türkiye'nin Olası Avrupa Birliği Üyeliğinin Birey Yaşamına Etkisi yönünden yüzde 35,6’sı olumlu yönde, 25,3’ü olumsuz yönde. Etkisi yok diyenlerin yüzdesi 11,6 iken, Fikri olmayanların yüzdesi ise 27,6.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Yunus Öz, türkiye geneli mutluluk düzeyi hakkında yaptığı açıklamalarda ise, “Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %53,4 oldu. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken 2018 yılında %53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,1'den %12,1'e yükseldi. Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde %53,6 iken 2018 yılında %49,6'ya, kadınlarda ise %62,4'den %57'ye düştü. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında %66,1, 2018 yılında ise %61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında %53,1, 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü. Evli kadınların evli erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü” şeklinde konuştu.

Öz, “Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2018 yılında %56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, %46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,6'sının, evli kadınların ise %60,7'sinin mutlu olduğu gözlendi. Okul bitirmeyen bireylerde mutluluk düzeyi daha fazla oldu, Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, %59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %53,9 ile yükseköğretim mezunu, %52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %52,3 ile ilkokul mezunu ve %51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti”

Öz, “Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %74,2 olurken bunu sırasıyla; %12,9 ile çocuklar, %3,6 ile eş, %3,3 ile kendisi, %2,7 ile anne/baba ve %1,8 ile torunlar takip etti. Mutluluk kaynağı olan değerlerde sağlık ilk sırayı aldı. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %69 olurken bunu sırasıyla; %15,5 ile sevgi, %8,8 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,2 ile iş takip etti. En yüksek memnuniyet %75,2 ile asayiş hizmetlerinde görüldü. Bireylerin %72,1'i kendi geleceklerinden umutlu” dedi.

Kaynak: İl Gazetesi

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.