Keskin’de yatırım toplantısı

Keskin’de yatırım toplantısı

  • Kategori :
  • 24 Temmuz 2018 Salı
  • 08:10

Keskin Kaymakamı Muammer Köken Başkanlığında 5442 Sayılı İller İdaresi Kanun Kapsamında ilçedeki tüm kurum amirleriyle birlikte Taş Mektep bahçesinde toplantı yapıldı. ÜLKEMİZİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ Toplantıda çeşitli kanunların tatbikatı üzerinde görüşülerek, bu güne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirilmeler yapılarak ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için aşağıda belirtilen kararlar alındı. Vatandaş ile devlet arasında hiyerarşi yoktur. Tüm kurumlar işlerini aracısız, doğrudan vatandaşı muhatap alarak yapacaklardır. Yıkıcı ve bölücü faaliyetler noktasında kurumlar gerekli hassasiyeti gösterecek, ülkemizin birliği ve bütünlüğünü koruma noktasında üzerlerine düşeni yapacaktır.” PROGRAMLARA PROJE SUNULMALIDIR “Günümüz Kamu yönetiminde vatandaş odaklılık esastır. Hizmetinde olduğumuz vatandaşları itham etmek görevimiz değildir, vatandaşa güler yüzlü tavır sergilenmeli, tüm iş ve işlemlerde, hizmetlerde vatandaş memnuniyeti esas alınmalıdır. Kamu kurumlarının proje yazımı ve yapımı konusunda bilgi sahibi olmaları, kamu görevlilerinin mutlaka proje döngüsü eğitiminden geçmeleri önem arz etmektedir. Ulusal ve uluslararası kurumların, hibe programı uygulayan sivil toplum örgütlerinin, kalkınma ajanslarının projelerinin yanı sıra SODES, AB, vb. programlara proje sunulmalıdır. Vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışında hesap verebilirlik ve şeffaflık önem arz ettiğinden sunulan hizmetlerin bu anlayış doğrultusunda olması sağlanacaktır.” KURALLARA RİAYET EDİLMELİDİR. “Hizmetlerin tanıtımında kurumlar internet sayfaları kullanılacak, her kurum internet sitesi yapacaktır. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren haber ve duyuruları kaymakamlık sitesinde de duyurulmak üzere kaymakamlığa gönderilecektir. Çalışmalarda etik kurallara riayet edilmelidir. Hizmetlerin aksamadan, süratle yürütülebilmesi açısından Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında uyum ve koordinasyon sağlanması, saygı ve nezaket kurallarına riayet edilmesi, Kurum binalarının çevresi ve içinin sürekli temiz tutulması, hizmetlilerin temizlik nöbetlerine riayet etmesi, temizlik araç ve gereçlerinin açıkta bırakılmaması, evrak dolapları ve masaların düzenli ve tertipli olmasının temini, amirler tarafından takip edilmesi,” ÇALIŞMALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ “Resmi yazışmalarda Başbakanlık Resmi Yazışma Kuralları Genelgesindeki kurallara uyulması, izin taleplerinde kamu hizmetlerinin sunumundaki etkinlik verimlilik ve süreklilik ilkelerini aksatmayacak bir şekilde zaman ve Süre tayini yapılması, mazeret izinlerinde gerekçenin belirtilmesi, Halk Eğitim Merkezince yeni ihtiyaca göre ücretsiz kurslar açılması ve ilçe ihtiyacına uygun kursların envanter çalışması yapılması, açılacak kursların duyurularının Kaymakamlık sitemizde ve yerel basında yapılması Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüze ait sahamızın aktif olarak kullanılmasının sağlanmasına devam edilmesi, kurslar ve müsabakalarla, turnuvalarla katılımın artırılması” dedi. Kaymakam Köken toplantı sonunda alınan kararların takipçisi olacağını söyleyip, katılımcılara teşekkür etti.

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.