Enerji Yöneticisi Nedir ? İşletmeler Açısından Enerji Yöneticisinin Önemi

Enerji Yöneticisi Nedir ? İşletmeler Açısından Enerji Yöneticisinin Önemi

  • Kategori : Gündem
  • 16 Nisan 2021 Cuma
  • 09:51

 

Türkiye de dahil olmak üzere Dünya üzerindeki birçok ülke enerji verimliliği noktasında çeşitli adımlar atarak ekonomik olarak avantaj sağlamaktadır. Enerji üretimi noktasındaki dışa bağımlı olan ülkemizde ise enerjinin verimli kullanılması son derece mühimdir. Bu amaçla birçok işletmenin Enerji yöneticisi bulundurmasını zorunlu kılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır.

 

Ülke ekonomisinde önemli bir etkiye sahip olan enerjinin, sürdürülebilir ve tasarruflu kullanılmasında belirlenecek stratejik planın hazırlanmasında ise Enerji yöneticisi kritik bir rol oynamaktadır. Bu noktada ise deneyimli ve profesyonel ekibe sahip olan, enerjinin verimli ve etkin kullanılmasında aktif rol oynayan ve doğru, güvenilir ve hızlı bir hizmet şeklinde sunan Sehatek ve benzeri firmalar ön plana çıkmaktadır.

 

Enerji Yöneticisi Nedir ?

Endüstriyel bir tesiste enerjinin kontrol edilmesi ve enerji yönetiminde etkin bir plan hazırlanması gerekmektedir. Bu planlarının hazırlanarak enerjinin verimli bir şekilde yönetilmesinde ise enerji yöneticisi kritik bir rol oynuyor. Enerji yöneticisi sayesinde enerji tüketimi ve iyileştirilmesi gereken kilit noktalar ön plana çıkmaktadır. 

 

Enerji verimliliğinin ve maliyetinin tesisler açısından önemi yüzleşilmesi gereken bir gerçektir. Enerji yöneticisinin stratejik bir enerji verimliliği planı izlemesi sonucunda enerjinin maliyetleri azaltılmak ile birlikte aktif bir enerji verimliliği elde edilmektedir. Bu sayede tesis yeni hali ile sürdürülebilir ve ekonomik açıdan daha avantajlı bir konuma gelmektedir. 

Enerji Yöneticisi Bulundurması Zorunlu İşletmeler

Enerjinin ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkisi azımsanmayacak kadar büyüktür. Bu da alınan önlemler ile birlikte 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 2007 yılında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kanun kapsamında birçok işletmenin tesis içerisinde Enerji yöneticisi bulundurması zorunlu hale gelmiştir!

 

  • Sanayi Tesisleri: Enerji yöneticisi bulundurması zorunlu olan işletmelerden ilki Sanayi tesisleridir. Bu tesislerden yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan işletmelerde Enerji yöneticisi bulundurulması ve enerji etüdü yapılması zorunlu kılınmıştır. Sanayi tesislerinde yapılan enerji etütleri her 4 yılda bir yenilenmektedir.

 

  • Ticaret ve Hizmet Binaları: Enerji yöneticisi bulundurması zorunlu olan bir diğer işletme tipi de Ticari ve Hizmet binalarıdır. Bu binalar arasında toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalarda Enerji yöneticisi bulundurması zorunludur. Otel, AVM, Okul ve Hastane bu binalar arasında yer almaktadır. Bu binalara yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

 

  • Kamu Binaları: Enerji yöneticisi bulundurması zorunlu kılınan son işletme tipi de Kamu binalarıdır. Kamu binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalarda Enerji yöneticisi bulundurulması ve enerji etüdü yapılması zorunludur. Kamu binalarında yapılan enerji etütleri her 7 yılda bir yenilenir.

Enerji Yöneticisinin İşletmeler İçin Önemi

Enerji yöneticisinin işletmeler üzerindeki en büyük avantajı şüphesiz ekonomik açıdan gerçekleşmektedir. Ülkemizde döviz odaklı girdilerden biri olan enerjinin, verimliliği konusunda tasarrufun önemi bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Enerji yöneticisinin temel amacı enerji tüketimini takip ederek enerjinin verimliliği noktasında stratejik planlamalar yapmaktır.

 

Enerji yöneticisi enerji verimliliğinin planlanmasında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Enerji yöneticisi enerji etüdü ve benzeri uygulamalardan yararlanarak iyileştirmelerin yapılması gereken en kilit noktaları ortaya çıkarmaktadır. Organizasyon kalitesinin artması ve maliyet olarak avantaj sağlaması Enerji yöneticisinin işletmeler açısından kullanılabilir ve son derece önemli olduğunu göstermektedir.

 

Enerji Yöneticisi’nde Sehatek!

Uzman sertifikalı yöneticiler ve mühendislerden oluşan ekibi ile Sehatek enerjinin verimli ve etkin kullanılması noktasındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün daha önemli hale gelen enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmaları ile ön plana çıkan Sehatek hizmet noktasında hız, güvenilirlik ve doğruluk ilkelerine dayanmaktadır!

 

Enerji verimliliği danışmanlığı, Enerji etüdü takibi, verimlilik artırıcı proje ve enerji yöneticisi hizmetleri ile Sehatek sektörün önde gelen firmalarından biridir. Fark yaratacak uzman mühendis kadrosundan ve enerji noktasındaki detaylı hizmet koşullarından siz de yararlanabilirsiniz!

 

Detaylı bilgi için: https://sehatek.com.tr/enerji-etudu/

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.