AHİKA’dan fizibilite desteği

AHİKA’dan fizibilite desteği

Ahiler Kalkınma Ajansı, Kırıkkale’nin de içinde bulunduğu TR71 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına yönelik fizibilite desteği programı açıklandı.

  • Kategori : 3. Sayfa
  • 09 Temmuz 2019 Salı
  • 18:00

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ŞUNLAR

Konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 03.07.2019 tarihi itibariyle “2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını” ilan etmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerinin uygun başvuru sahibi olduğu programın öncelikleri şunlardır;”

ÜRETİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

“1-)Bölgedeki madenler ve potansiyel kullanım alanlarının araştırılması, maden ürünlerinin sürdürülebilir yöntemlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaların desteklenmesi, 2-)Bölgenin yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına, bilim ve teknoloji odaklı uygulamalı araştırmalara, üretim altyapısının güçlendirilmesine ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, 3-)Bölgedeki muhtemel ekonomik, çevresel tehdit ve risklerin önlenmesine ve acil tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi,

ÇALIŞMALARININ DESTEKLENMESİ

“4-)Turizmin çeşitlendirilmesine, yeni turizm destinasyonları oluşturulmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına, bölgeye yeni turistik ürün ve değerlerin kazandırılmasına ve turizmde rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, 5-)Hayvancılıkta et, süt verimliliğinin artırılmasına, tesislerin modernizasyonunun sağlanmasına, kaliteli yem üretiminin yapılmasına, gen araştırmaları ve damızlık üretimine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, 6-)Sanayide (otomotiv, savunma vb.) Ar-Ge, kümelenme, yenilikçilik ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesi,”

TARIMSAL ÜRETİMİN YAPILABİLMESİ

“7-)Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının ve bu alanda yeni teknolojilerin araştırılmasına, altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine ve yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi, 8-)Tarımsal üretimde alternatif ürün geliştirilmesine, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak, bölgede 4 mevsim tarımsal üretimin yapılabilmesine imkân verecek sistemlerin (depolama, işleme, paketleme, jeotermal seracılık vb.) yaygınlaştırılmasına, tarıma dayalı sanayi üretiminin çeşitlendirilmesine ve tohum ıslahına yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi,

TAHSİS EDİLEN TOPLAM 1.500.000 TL

“9-)Bölgede mevcut üretim altyapısı ile ithal edilen/edilmek zorunda olan malların/ara malların üretilebilirliğine yönelik çalışmaların desteklenmesi, 10-)Mevcut üretim altyapısıyla geri dönüşümü yapılmayan üretim atıklarının girdi olarak kullanılabilmesinin tekno-ekonomik açıdan araştırmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi. Fizibilite destek teklifleri, başvurunun Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde değerlendirilecektir. Bu nedenle, Bölgenin tamamı için tahsis edilen toplam 1.500.000 TL bütçenin kısa süre içinde tükenmesi ihtimali bulunmaktadır. Başvuru yapmayı planlayanların, bu durumu dikkate alarak proje tekliflerini ivedilikle Ajansa sunmaları tavsiye edilmektedir. Proje başına asgari 30.000,00 TL, azami 100.000,00 TL destek sağlanması öngörülen Fizibilite Desteği Programının rehberine Ahiler Kalkınma Ajansı web sitesinden (www.ahika.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Detaylı bilgi için Valilik binası 1. katında bulunan Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi ziyaret edilebilir.”

YORUM EKLE

We'll never share your email with anyone else.